Üyelik Sözleşmesi

İşbu üyelik sözleşmesi Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm San. ve Tic. A.Ş. (sözleşmede Scooter.com.tr olarak da anılabilecektir) tarafından, Scooter.com.tr web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır. İşbu sözleşme, eki Gizlilik ve Güvenlik Bildirimi ile bir bütündür. 

SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

Sitemizde bulunan üyelik formunu doldurmanız ve sitemize üye girişi yapmanız, Scooter.com.tr üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz anlamına gelmektedir. Kullanıcı, üyelik işlemleri başarıyla tamamlandığı andan itibaren üyelik sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

HİZMETLERİN TANIMI

Scooter.com.tr, sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında farklı iletişim servisleri (oylama, sipariş verebilme, e-bülten isteme, indirimlerden haberdar olma) ve elektronik ortamda alışveriş imkânı sunar. Scooter.com.tr sunmakta olduğu hizmetlerde bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÜYELİK SİSTEMİ

Üye kendisinin belirleyeceği bir “şifre”ye sahip olur. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Scooter.com.tr, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir.

Kullanıcının üyelik gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi gerekmektedir.

ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye, servislerden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı ve eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, Scooter.com.tr tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm San. ve Tic. A.Ş.’ye ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp dağıtılamayacağını, servisleri kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde Scooter.com.tr’un sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kullanıcıya ait olacağını, servislerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesajı ve dosyalardan Scooter.com.tr’un sorumlu olmayacağını, sunulan hizmetlere Scooter.com.tr tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm San. ve Tic. A.Ş.´nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm San. ve Tic. A.Ş.´nin sorumlu olmayacağını, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılımlara zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, Scooter.com.tr servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyle kullanıcının sorumluluğunda olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zarardan dolayı Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm San. ve Tic. A.Ş.´den tazminat talep etmemeyi, Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm San. ve Tic. A.Ş.´den izin alınmadan servislerini ve ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, Scooter.com.tr´un dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde Scooter.com.tr’un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, Scooter.com.tr ´un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü vb. gibi gönderme yetkisi bulunmayan postaları yollamamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile  yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylamadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, ürün teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilemeyeceğini, ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişinin, Scooter.com.tr adına ürünü kendisine teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair” ibraz edeceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini ve dolayısıyla siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm San. ve Tic. A.Ş.'nin YETKİLERİ

Scooter.com.tr herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm San. ve Tic. A.Ş.'nin sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Scooter.com.tr üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
Scooter.com.tr kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen kullanıcının sisteme girişini veya yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.
Scooter.com.tr’un kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin tüm fikri ve sınai hakları Scooter.com.tr’a aittir.
Scooter.com.tr satışları stokları ile sınırlıdır. Scooter.com.tr stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir.
Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi, söz konusu ürünlerin mutlaka Scooter.com.tr veya Scooter Bayiilerinin stoklarında bulunduğu anlamına gelmez.
Üyelerin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserler izinsiz kullanılamaz.
Scooter.com.tr´da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran Scooter.com.tr’a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde Scooter.com.tr hatayı düzelterek ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.
Tek bir sipariş kapsamında birlikte satılan ürünlerde kargonun ücretsiz olacağı belirtilmiş ise, ürünlerden birinin iade edilmesi halinde iade edilmeyen ürünün kargo bedeli ALICI’dan tahsil edilir. SATICI’nın ilgili kargo bedelini varsa ALICI’ya yapacağı iade ödemelerinden mahsup hakkı saklıdır.  
Scooter.com.tr, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Scooter.com.tr sorumlu değildir.

Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Scooter.com.tr üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm San. ve Tic. A.Ş. Scooter.com.tr’a üyeliğini tamamlamış müşterilere e-Bülten ve SMS gönderimi yapabilir. Üyeler istedikleri zaman e-bülten ve SMS üyeliklerinden istedikleri zaman ayrılabilirler. Bunun için gönderim yapılan mecra ve taleplerini Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm San. ve Tic. A.Ş.’ye iletmeleri gerekmektedir. Aksi halde Gönderimi Onaylamış sayılmaktadırlar.

KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm San. ve Tic. A.Ş.'nin defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193 maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm San. ve Tic. A.Ş. kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.

YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

YÜRÜRLÜLÜK

Kullanıcı kayıt formu doldurduktan ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

FESİH

Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm San. ve Tic. A.Ş. dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

SİPARİŞİN OLUŞTURULMASI

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Scooter.com.tr'da oluşturmuş olduğunuz siparişin tamamlanması için, yönlendirildiğiniz banka ödeme ekranından (sayfasından) kart bilgilerinizi girerek ödeme işlemini tamamlamanız gerekmektedir. Ödeme durumu "ÖDEME BEKLENİYOR" olan siparişler ödeme işlemi tamamlanmadığı takdirde, 1 (Bir) Gün içinde otomatik olarak iptal edilmektedir. Banka ödeme işlemi tamamlanan "HAZIRLANIYOR" durumundaki siparişler maksimum (azami) 1-3 İş günü içinde ARAS Kargoya Teslimat Adresinize gönderilmek üzere teslim edilecektir.

Önemli Uyarı: Ödeme Sırasında yönlendirildiğiniz bankanız ödeme sayfasından "ödeme başarıyla tamamlanmıştır" ibaresine ulaşmadan ayrılırsanız Siparişiniz ödeme durumu "bekliyor" şeklinde sistemde oluşturulacaktır. 
Ödemesi İşlemi Tamamlananlar Siparişler Ödeme durumu "ödendi" şeklinde hesabınızda oluşturulacaktır.

KARGO VE TESLİMAT

ÜCRETSİZ KARGO

Scooter.com.tr’dan yapacağınız alışverişlerde asla kargo ücreti ödemezsiniz. Türkiye sınırları dahilinde yapılan alışverişlerinizde boyut, kilo, adet sınırlaması olmadan kargonuz ücretsiz olarak adresinize gönderilir. Üründen memnun kalmamanız halinde, yine ücretsiz kargo ile iade ve değişim yapabilirsiniz.

7 İŞ GÜNÜ İÇİNDE TESLİMAT

Scooter.com.tr’dan sipariş verdiğiniz ürün, ortalama 7 iş günü içinde elinize ulaşır. Teslimat süremiz iş günü üzerinden hesaplandığı için belirtilen süreye hafta sonu ve resmi tatiller dahil değildir. Siparişleriniz maximum (azami) 1-3 iş günü içerisinde ARAS Kargo’ya teslim edilerek; sigortalı olarak gönderilir. Türkiye sınırları dahilindeki herhangi bir yere ulaşım süremiz en geç 15 iş günüdür.

Siparişinizi takip etmek için,

Ana menüde “Hesabım” butonunu tıklayıp “Siparişlerim”i seçtiğinizde açılan sayfada siparişlerinizin durumunu takip edebilirsiniz. 


*** İADE

Scooter.com.tr’dan yaptığınız alışverişte %100 memnun kalmadıysanız, ürünü değiştirebilir ya da para iadesi talep edebilirsiniz.Ürününüz size teslim edildikten 15 gün boyunca iade edebilirsiniz. Bu hizmetimizden yararlanabilmeniz için; ürünün kullanılmamış olması gerekmektedir. Bu şartları sağlamayan ürünlerin iade işlemi gerçekleştirilmez.

Memnun kalmadığınız bir ürünü Scooter.com.tr’a kolayca iade edebilirsiniz. Ürününüzü, faturanızın alt kısmında bulunan iade formunu doldurarak ARAS KARGO ile Macro Ayakkabı-Scooter, Akçaburgaz Mah. 1573 Sok No:4 Esenyurt İstanbul adresine gönderebilirsiniz. İade etmek istediğiniz ürünü, kapınızdan aldırabilirsiniz. Bu hizmet sadece ARAS KARGO’nun bu hizmeti verdiği şehirler için geçerlidir. İade etmek istediğiniz ürün bize ulaştığında yetkililer tarafından değerlendirilir ve iadeniz gerçekleştiğinde size durum bilgisi iletilir.

İADE ŞARTLARI

Ürününüzü, teslim aldığınız tarihten itibaren 15 gün içerisinde iade edebilirsiniz.

İade etmek istediğiniz ürün, orijinal kutusunda/paketinde, kullanılmamış, yeniden satılabilirlik özelliğini yitirmemiş olmalıdır.

İade talebinde bulunduğunuz ürünü orijinal faturasıyla ve faturanın alt bölümündeki formu doldurarak “İade Talebi” olduğunu form üzerinde yazılı olarak belirterek, eksiksiz şekilde Macro Ayakkabı-Scooter, Akçaburgaz Mah. 1573 Sok No:4 Esenyurt İstanbul iade adresine göndermelisiniz.

Scooter.com.tr’da sadece yeniden satılabilirlik özelliğini kaybetmemiş ürünlerin iadesi yapılır. Formun üzerinde iade sebebini belirttiğiniz ya da değişim talebinde bulunduğunuz takdirde, ürün bedeli hesabınıza iade edilir.

İade kargonuz bize ulaştığında, iade departmanımız tarafından incelir. İptal edilen siparişlerinizin tutarı, ödeme yaptığınız kredi kartına hemen iade edilir. İadenizin ekstrenize yansıması, bankanıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ürün iade adresi: Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm San. ve Tic. A.Ş. Akçaburgaz Mah. 1573 Sok No:4 Esenyurt İstanbul

İADE PROSEDÜRÜ

1. Adım: İade formunuzu doldurun

Faturanızın alt kısmında bulunan ‘İade Talep Formu’nu doldurun. Formda para iadesi talebinizi açıkça belirtin.

Eğer ürünün faturası kurumsal ise iade işlemi için kurumun düzenlemiş olduğu, kargo payı dahil edilmeden, “Ürün Birim Fiyatı + KDV” şeklinde kesilmiş bir iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamamaktadır.

İade yalnızca ürünü satın alan kişilerden kabul edilir.

2. Adım: Ürünü orijinal kutusuna koyun

İade etmek istediğiniz ürünün orijinal ayakkabı kutusu ya da paketinin içine yerleştiriniz. Ürün ve ürün kutusunun teslim aldığınız şekliyle, orijinalliği bozulmamış ve tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmemiş olması halinde iadeniz kabul edilebilir.

3. Adım: İadeniz Scooter.com.tr’a ulaştığında...

Scooter.com.tr; iade paketinizi teslim aldıktan sonra, ürünleri kontrol eder ve ödemeyi yaptığınız kredi kartına veya havale durumunda hesabınıza paranızı iade eder. Bu süreç için de yine hiçbir ücret ödemezsiniz.

KULLANILAN ÜRÜN İÇİN GERİ BİLDİRİM

Kullanım sonucu karşılaşılan problemlerde inceleme sürecimiz üzerinden işlem gerçekleşir. İncelenmesi talebiyle iadesini talep ettiğiniz Ürün İnceleme Departmanımız tarafından incelenir. İnceleme süresi 20 iş günüdür. Yapılan inceleme sonucunda; İnceleme durumu tarafımızdan hazırlanan inceleme raporu ile size bildirilir.

DEĞİŞİM

15 GÜN ÜCRETSİZ DEĞİŞİM

Scooter.com.tr’dan yaptığınız alışverişte memnun kalmazsanız, sipariş ettiğiniz ürünü değiştirebilir ya da para iadesi talep edebilirsiniz. Ürününüzü teslim aldığınız tarihten itibaren 15 gün içinde, ürünü ücretsiz olarak değiştirebilirsiniz. Bu hizmetimizden yararlanabilmeniz için; ürünün kullanılmamış olması gerekmektedir. Bu şartları sağlamayan ürünlerde değişim işlemi gerçekleştirilmez.

Memnun kalmadığınız bir ürünü Scooter.com.tr’da kolayca değişim talep edebilirsiniz. Değişim talebinizle ilgili 0 212 858 02 12 numaralı telefondan ya da e-posta adresinden Scooter.com.tr Müşteri Hizmetleri’ne bilgi verdikten sonra ürününüzü, faturası ile beraber ARAS Kargo ile ücretsiz geri gönderebilirsiniz. Değişimini istediğiniz ürünü, hiçbir ücret ödemenize gerek kalmadan gelip kapınızdan alabiliriz. Bu hizmet sadece ARAS Kargo’nun bu hizmeti verdiği şehirler için geçerlidir. Değişimini istediğiniz ürün bize ulaştığında yetkililer tarafından değerlendirilir ve değişiminiz gerçekleştiğinde size durum bilgisi iletilir.

DEĞİŞİM ŞARTLARI

Ürününüzü, Teslim aldığınız tarihten itibaren 15 gün boyunca değiştirebilirsiniz.

Değiştirmek istediğiniz ürün, orijinal kutusunda/paketinde, kullanılmamış, yeniden satılabilirlik özelliğini yitirmemiş olmalı.

Değişim talebinde bulunduğunuz ürünü orijinal faturasıyla ve eksiksiz şekilde Scooter.com.tr değişim adresine göndermelisiniz.

Değişim talebinde bulunduğunuz kargo bize ulaştığında, değişim-iade departmanımız tarafından incelenir. Ürün değişim şartlarına uygun ise talebiniz gerçekleştirilir.

Eğer farklı bir ürün ile değiştirilecekse istenen yeni ürünle fatura tutarı aynı olmalıdır.

2 kereden fazla değişim yapılamamaktadır.

Ürün Değişim Adresi: Macro Ayakkabı Otelcilik Turizm San. ve Tic. A.Ş. Akçaburgaz Mah. 1573 Sok No:4 Esenyurt İstanbul

KEP Hesap Adresimiz: macroayakkabi@hs03.kep.tr

Mersis No: 0609005672200018

***www.Scooter.com.tr ‘dan yapılan alışverişlerin İade ve Değişim işlemleri sadece www.Scooter.com.tr üzerinden yapılabilmektedir. Bayiilerimizden İade ve Değişim sağlanamamaktadır.

Scooter Ayakkabı © 2018
Altyapı: Webticaretim E-ticaret